Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van ouderen tussen 1975-2040

29-03-2018 | Publicatie

In deze publicatie wordt beschreven hoe het potentieel van informele zorg (zoals mantelzorg) zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Dit wordt in beeld gebracht door de maatstaf Oldest Old Support Ratio (OOSR): het aantal mensen in de leeftijdsklasse 50 tot 75 gedeeld door het aantal mensen van 85 jaar en ouder. Deze maat geeft aan hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één hoogbejaarde. Deze verhouding wordt in de toekomst ongunstiger door de vergrijzing.

Aantal potentiele zorgverleners in Nederland halveert

In 1975 bedraagt de OOSR voor Nederland nog 30, maar gaat hierna dalen naar 15 in 2015. In de toekomst daalt de OOSR verder en zal naar verwachting in 2040 zijn. Dit betekent dat er nu ruim twee keer zoveel potentiële zorgverleners voor elke 85-plusser beschikbaar zijn als over ruim 20 jaar.

Regionale verschillen

Op regionaal niveau zijn er duidelijke verschillen in de OOSR. In de regio Groot-Amsterdam stijgt de OOSR in de toekomst gestaag boven het landelijk peil uit. Hier staat tegenover dat de OOSR in de krimpregio’s als Zuid-Limburg en Zeeuws Vlaanderen in de toekomst onder het landelijk peil liggen. Ook veel (plattelands)gemeenten aan de rand van Nederland kennen in de toekomst een beduidend lagere OOSR dan de grote steden.