Straks bepalen ouderen de trend in de stad

28-11-2014 | Publicatie

Steden staat een nieuwe transformatie te wachten. Jongeren stromen massaal naar de stad. Anders dan vroeger blijven ze vaker in de stad wonen zodra ze een partner hebben en kinderen krijgen. De meeste aandacht van bestuurders gaat dan ook uit naar jonge mensen. De stad past zich aan deze trendsettende jonge gezinnen aan. Maar als de kinderen straks uit huis gaan, belanden de stedelijke gezinnen in hun 'lege nest'-fase. Oudere stedelingen stellen andere eisen aan wonen, voorzieningen en publieke ruimte.

Door de enorme instroom van twintigers worden steden nu doorgaans geassocieerd met jongeren. Toch zal in de komende decennia ruim de helft van de groei in Amsterdam van de 70-plussers komen. In relatieve zin is de vergrijzing in steden dan minder groot dan op het platteland, maar in absolute zin neemt het aantal ouderen vooral in de steden in de Randstad sterk toe. Dat komt omdat de stedelingen-van-nu in de stad zullen blijven. Tegelijkertijd zijn er zachte signalen die op opkomende nieuwe woonwensen van stedelingen duiden. De toenemende individualisering, het losser worden van familieverbanden, de toenemende nadruk op zelforganisatie van de zorg en het relatief grote aandeel singles in de stad vormen ingrediƫnten voor andere woonwensen in de nabije toekomst.