Trek van en naar de stad
Veranderingen in verhuispatronen, 1996-2018

14-10-2019 | Website

In deze studie heeft het PBL onderzocht hoe de verhuisstromen van, naar en tussen 6 grote steden in Nederland zich hebben ontwikkeld tussen 1995 en 2018 voor personen van 18 tot 65 jaar. Wereldwijd wonen er steeds meer mensen in de stad. De hoge woningprijzen in de grote steden van Nederland suggereren dat ook hier steeds meer mensen in de stad willen wonen. Maar is dat echt zo en voor wie? Veel studies naar de populariteit van de Nederlandse steden als woonplek richten zich op het verhuisgedrag van een enkele groep of bekijken alleen de veranderingen over een korte periode. Hierdoor ontbreekt een compleet beeld van hoe de trek van en naar de stad zich heeft ontwikkeld.

Vooral jongeren trekken naar grote steden, 30-plussers verlaten de stad

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de trek van en naar de stad een vaste basis kent in de afgelopen 22 jaar: vooral jongeren verhuizen naar de grote steden, terwijl 30-plussers de stad vaker verlaten. Wel komen sinds 2006 de nieuwe stadsbewoners niet langer hoofdzakelijk uit Nederland, maar uit het buitenland.

Daarnaast is de samenstelling van de stroom die de stad verlaat meer divers geworden: de 30-ers zijn nog altijd de grootste groep, maar het aandeel personen onder de 30 jaar dat vertrekt is de laatste 10 jaar gestegen.

Populariteit van de grote steden als woonplek valt mee

Laten we de verhuizingen van en naar het buitenland buiten beschouwing dan is in 2018 de trek uit de stad groter dan de trek naar de stad. In de context van onze lange tijdsreeks lijkt deze verandering op een terugkeer naar een van oudsher bekende verhuistrend in Nederland: tussen 1996 en 2005 vertrokken ook al meer personen uit de stad naar de rest van Nederland dan omgekeerd.

Als we alleen kijken naar binnenlandse verhuisstromen dan lijkt het dus wel mee te vallen met de populariteit van de grote steden als woonplek.