Verbeterd schattingsmodel voor korte afstandsmigratie in het regionaal prognosemodel PEARL

07-05-2012 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek brengen om de twee jaar de regionaal demografische prognose uit. Deze prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld van regionale ontwikkelingen in de bevolking en huishoudens in komende drie decennia. In 2006 is de prognose voor het eerst uitgebracht en in 2011 voor de vierde keer. In deze prognose vormt de schatting van het aantal korte afstand migranten een belangrijk onderdeel. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het ruimtelijk interactiemodel, met een specificatie die door het PBL en het CBS toegesneden is op de regionale prognose.

In de specificatie van dit model ten behoeve van de nieuwste prognose, is gebruik gemaakt van vier verklarende variabelen, te weten het inwonertal van de vestigingsgemeente, de reisafstand tussen vertrek- en vestigingsgemeente, de toegankelijkheid ten opzichte van alternatieve bestemmingen en de mutatie in de woningvoorraad in de laatste jaren. In de vorige prognose werden enkel de eerste twee variabelen gebruikt. Het ruimtelijk interactiemodel is in de nieuwste prognose voor elke gemeente afzonderlijk geschat, terwijl in de vorige prognose het model op provinciaal niveau is geschat. De nieuwe specificatie van het ruimtelijk interactiemodel leidde tot een aanzienlijke verbetering van de aansluiting tussen geschatte en waargenomen migratiestromen.