Vergrijzing en omslag van groei naar krimp

De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een sterke vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe. Het zuiden van Limburg, Zeeland, Drenthe en het oosten van Groningen en Gelderland hebben relatief de meeste ouderen. In sommige delen is het aandeel 65-plussers hier zelfs meer dan 30 % in 2040. Het aantal inwoners van Nederland blijft de komende decennia nog stijgen, maar er zijn grote regionale verschillen. De bevolkingskrimp die zich nu al voordoet aan de randen van Nederland, zal zich meer landinwaarts uitbreiden. De Randstad groeit echter door.

In 'Vergrijzing en omslag van groei naar krimp' gaan Andries de Jong van het Planbureau voor de Leefomgeving en Coen van Duin van het Centraal Bureau voor de Statistiek in op de vergrijzing en de ontwikkeling van bevolking en huishoudens in verschillende regio's in Nederland tot 2040. Het artikel is gebaseerd op de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL en CBS, die in oktober 2009 uitkwam.

Auteurs

Andries de Jong (PBL) en Coen van Duin (CBS)

Kenmerken

Publicatietitel
Regionale prognose 2009–2040: vergrijzing en omslag van groei naar krimp
Publicatiedatum
12 januari 2010
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Bevolkingsprognoses, 4e kwartaal 2009 (CBS)
Productnummer
285