Vergrijzing en Woningmarkt

Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. De vergrijzing draagt daardoor bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt. Maar het sterkste effect van de veranderde leeftijdsopbouw van de bevolking op deze doorstroming lijkt inmiddels achter de rug. De omvangrijke babyboomgeneratie bereikte namelijk al in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw de levensfase waarin men nog maar weinig verhuist. Op de lange termijn - als de babyboomers door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling hun woning verlaten - resulteert de vergrijzing in een groot vrijkomend woningaanbod.

De geringe verhuismobiliteit van ouderen vormt een hindernis voor jongere huishoudens die naar een (grotere) koop- of eengezinswoning willen verhuizen, zeker in sterk vergrijsde regio’s en regio’s waar de druk op de woningmarkt relatief hoog is.

Nú de woningvoorraad uitbreiden met eengezinswoningen kan in regio’s waar de druk op de woningmarkt niet zo groot is echter betekenen dat wordt gebouwd voor toekomstige leegstand. Voor alle actoren op de woningmarkt is het belangrijk te beseffen dat op de langere termijn – over tien, vijftien jaar – veel woningen vrijkomen wanneer de babyboomgeneratie door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling hun woning gaat verlaten. Vooral in gebieden die te maken hebben of krijgen met een afname van het aantal huishoudens (krimp) kan het moeilijk worden de vrijgekomen woningen te verkopen of te verhuren.

Auteurs

Carola de Groot, Frank van Dam, Femke Daalhuizen

Kenmerken

Publicatietitel
Vergrijzing en Woningmarkt
Publicatiedatum
11 april 2013
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1105