Verkennen waar wat werkt

Vormgeven aan lerend en adaptief beleid

In deze notitie beschrijft het PBL hoe beleid zo kan worden vormgegeven dat er gaandeweg zicht komt op wat wel en niet werkt bij het oplossen van complexe (regionale) opgaven, zoals het verminderen van sociaal-economische achterstanden of het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Wat werkt is niet altijd vooraf te zeggen. Vaak spelen vele, deels onbekende, factoren een rol bij de problematiek en is het effect van beleid mede afhankelijk van de regionale context.

Lerend en adaptief beleid

Vanwege de urgentie van veel opgaven is het meestal niet wenselijk om te wachten tot hier meer duidelijkheid over is. Een alternatief is starten op basis van de bestaande kennis en vervolgens continu de vinger aan de pols te houden of de aanpak ook werkt zoals verwacht.

Dit kan door beleid gefaseerd vorm te geven en uit te voeren en tussentijds de effectiviteit van de aanpak te monitoren en evalueren. De inzichten uit de evaluatie van één beleidsfase vormen de basis voor de verbetering van het beleid in de volgende fase. Beleid is zo lerend en adaptief.

Leren van tussentijds evalueren

Bij lerend en adaptief beleid is het doel van evaluatie niet de verantwoording van het beleid, maar beter begrijpen wat de regionale problematiek veroorzaakt en daarmee welke aanpak dit vraagt. Dit betekent dat beleid ook nuttig is als het niet werkt, omdat dit inzicht geeft in welke routes niet in de beoogde richting leiden.

Denkkader

Aan de hand van een denkkader laten we zien welke overwegingen relevant zijn voor de vormgeving, uitvoering, monitoring en evaluatie van lerend en adaptief beleid in één beleidsfase. Het doorlopen van het denkkader helpt bij het expliciet maken van de ideeën en verwachtingen over de opgave, ambitie en de werking van het beleid. Dit draagt bij aan het identificeren van mogelijke interacties en knelpunten binnen het beleid.

Monitoring op maat

Voor tussentijdse evaluatie zijn indicatoren nodig die laten zien of het beleid resulteert in wat nodig is om uiteindelijk de ambitie te behalen. Dit vraagt om een monitoring op maat: de indicatoren moeten inzicht geven in de werking van het beleid en hoe de doelgroep de effecten van het beleid ervaart. Dat soort indicatoren zijn vaak niet beschikbaar in bestaande monitoringssystemen.

Auteurs

PBL Auteurs
Anet Weterings Lisa Verwoerd

Kenmerken

Publicatietitel
Verkennen waar wat werkt
Publicatiedatum
10 september 2020
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4131