Verkenning Bevolking 2050: zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking
Voortgangsrapportage

29-11-2019 | Rapport

Het NIDI, CBS, SCP, PBL, CPB en RIVM doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking voor de Nederlandse samenleving in 2050. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam Verkenning Bevolking 2050. Het eerste deel van dit onderzoek is een inventarisatie van bestaande toekomstverkenningen. De voortgangsrapportage, die minister Koolmees op 18 december 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft hiervan een samenvatting. In deze voortgangsrapportage wordt ook de opzet beschreven van de demografische toekomstvarianten, die in het tweede deel van het project zullen worden doorgerekend.

Onzekerheid demografische factoren

De omvang en samenstelling van de toekomstige bevolking veranderen onder invloed van veranderingen in kindertal, levensverwachting en migratie.

Veranderingen in deze demografische factoren zijn onzeker en daarmee zijn ook vooruitberekeningen van de bevolking met onzekerheid omgeven. Zo was de immigratie de afgelopen jaren hoger dan verwacht, het gemiddelde kindertal daalde sterker dan verwacht en de groei van de levensverwachting stagneerde na een jarenlange sterke stijging. Of deze ontwikkelingen tijdelijk zijn of juist langere tijd zullen doorzetten, is onzeker.

7 demografische toekomstvarianten

Er is behoefte aan een verkenning die deze onzekerheden, en de gevolgen daarvan voor verschillende maatschappelijke gebieden, in beeld brengt. In het tweede deel van het project worden daarom 7 demografische toekomstvarianten ontwikkeld, rekening houdend met onzekerheid over de omvang van de bevolking (Krimp en Groei), de leeftijdssamenstelling (Grijs en Groen) en de omvang van de immigratie en de diversiteit van de immigranten (Arbeid, Asiel en Lage migratie). Ook worden de gevolgen beschreven van deze bevolkingsontwikkelingen voor wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en integratie tot halverwege deze eeuw.