Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

Het PBL en het CPB hebben in hun toekomstverkenning naar de welvaart en leefomgeving (WLO) een set van onderling samenhangende scenario’s uitgewerkt voor Nederland tot 2050. In dit artikel laten we zien hoe deze toekomstbeelden hun ruimtelijke weerslag hebben.

De afgelopen decennia concentreerden bevolking en banen zich steeds meer in stedelijke gebieden,vooral in de Randstad. De vraag is hoe sterk deze beweging zich in de toekomst doorzet. Onzekerheid is troef, zoals blijkt uit de vier toekomstbeelden. In alle toekomstbeelden groeit de Randstad tot 2030 sterker dan de andere delen van het land, door de jongere bevolkingsopbouw en doordat de aantrekkingskracht van de stad voor binnen- en buitenlandse migranten niet van de ene dag op de andere zal veranderen. Na 2030 lopen de toekomstbeelden verder uit elkaar. Zowel een toekomst waarin de sterke concentratie van bevolking naar de Randstad doorzet is mogelijk als ook een toekomst met minder concentratie en mogelijk zelfs meer spreiding van de bevolking.
 

Auteurs

Jan Ritsema van Eck, Joost van Gemeren (CPB), Peter Zwaneveld (CPB), Corina Huisman

Kenmerken

Publicatietitel
Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?
Publicatiedatum
15 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
DEMOS, jaargang 32, nummer 8
Productnummer
2444