Zet de trek naar de (Rand-)stad door?

Waar wonen de Nederlanders in 2050? Waar gaan ze werken? Zet de trek naar de stad en de Randstad door? Belangrijke vragen voor beleidsmakers – bij zowel het Rijk, als provincies en gemeenten – om besluiten te nemen over de bouw van woningen en kantoren, van verkeersinfrastructuur, winkels en scholen. Met behulp van nieuwe geregionaliseerde scenario’s Welvaart en Leefomgeving geven CPB en PBL (2015) inzicht in verschillende mogelijke toekomsten. In dit artikel wordt onderbouwd waarom adaptief plannen een raadzame beleidsstrategie is.

Spreiding of concentratie?

Waar moet het beleid zich op richten? De laatste jaren zien we een sterke demografische en economische groei in de steden en, op een hoger schaalniveau, in het westelijke deel van het land. Deze concentratie is niet vanzelfsprekend. Enkele decennia geleden zagen we juist een spreidingsbeweging: de steden en het westen bleven in groei achter.

De onzekerheden over de toekomstige regionaal-demografische en economische ontwikkeling zijn in de WLO in beeld gebracht aan de hand van 2 referentiescenario’s (Hoog en Laag) en 2 aanvullende onzekerheidsverkenningen (Hoog Spreiding en Laag Concentratie). Deze toekomstbeelden zijn bruikbaar voor ex-ante beleidsevaluaties, zoals maatschappelijke kosten-batenanalyses.
 

Auteurs

Olav-Jan van Gerwen, Jan Ritsema van Eck, Peter Zwaneveld en Joost van Gemeren

Kenmerken

Publicatietitel
Zet de trek naar de (Rand-)stad door?
Publicatiedatum
15 augustus 2017
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Rooilijn
Productnummer
2417