Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de monitoringsaanpak van beleid dat de brede welvaart in de regio wil bevorderen, zoals de Regio Deals, zo kan worden opgezet dat er inzicht ontstaat in het effect van het beleid. Het alleen monitoren van de verandering in brede welvaart is daarvoor niet voldoende. Zicht op of het beleid werkt, vraagt om het achterhalen of de gekozen aanpak bijdraagt aan het wegnemen van de oorzaak voor de achterblijvende brede welvaart.

Net als bij elk ander beleid, is ook voor de Regio Deals een belangrijke vraag of het beleid werkt. Het beantwoorden van deze vraag is niet alleen relevant voor de verantwoording van de bestede middelen, maar ook om lessen te kunnen trekken voor een eventueel vervolgbeleid.

Monitoren brede welvaart is niet voldoende

Het regelmatig peilen van de brede welvaart in de regio is heel zinvol om te achterhalen of deze op bepaalde aspecten achterblijft ten opzichte van het verleden of andere regio’s. Zo kunnen opgaven voor de regio worden geïdentificeerd en kan in de gaten worden gehouden hoe de opgaven in de regio zich ontwikkelen.
Het vaststellen van een verandering in (aspecten van) de brede welvaart is echter niet voldoende om te zien of de Regio Deal heeft bijgedragen aan het oplossen van de vastgestelde opgave. Naast de Regio Deal zijn vele andere factoren van invloed op hoe de brede welvaart in de regio zich ontwikkelt. Hierdoor is het onmogelijk om te zeggen of deze is veranderd dankzij het beleid of om andere redenen.

Bijdrage van beleid aan het wegnemen van de oorzaak van de achterblijvende brede welvaart

Inzicht in het effect van de Regio Deal kan wel worden verkregen door - naast het regelmatig vaststellen hoe het is gesteld met de brede welvaart - te monitoren of de beleidsacties bijdragen aan het wegnemen van de oorzaak van de achterblijvende brede welvaart. Anders gezegd, door te achterhalen of het beleid de voorwaarden realiseert die noodzakelijk zijn om - op termijn - de beoogde verandering in brede welvaart mogelijk te maken. Dit vraagt om voorafgaand aan de uitvoering van het beleid voor elke beleidsactie te doordenken wat er moet veranderen wil de oorzaak voor het achterblijven van de brede welvaart worden weggenomen. Vervolgens wordt, nadat de uitvoering van de beleidsactie is gestart, gemeten of de verwachte effecten van de actie ook worden gerealiseerd. Zo kan al vroegtijdig een goede inschatting worden gemaakt of het gevoerde beleid inderdaad de beoogde impact zal hebben op de brede welvaart zonder dat die impact daadwerkelijk hoeft te worden gemeten.

Kenmerken

Publicatietitel
Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart
Publicatiedatum
10 juni 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
8
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4649