Publicaties

109 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Adaptatie en regionale afstemming bij woningbouw

De vraag naar woningen kan efficiënt worden bediend met een adaptieve woningbouwstrategie en met regionale afstemming.  Bij een adaptieve woningbouwstrategie wordt rekening gehouden met de oplopende vraag naar woningen op de korte termijn en de bevolkings- en...

Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie

De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve woningbouwstrategie en om een beleid dat zich niet alleen richt op de omvangrijke vraag naar woningen op de korte termijn. Ook vraagt dit om...

De stad: magneet, roltrap en spons

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen.  Bij de omliggende gemeenten is...

Een nieuw perspectief voor oude groeikernen

In de afgelopen dertig jaar zijn de zogeheten groeikernen sterk gegroeid. Er vestigden zich veel meer mensen dan er vertrokken. Groeikernen zijn steden of plaatsen die werden aangewezen om als overloop te fungeren voor een grotere stad. De laatste jaren echter lijken deze...

Demografie verandert de woningmarkt

De woningmarkt wordt in de toekomst steeds sterker getekend door demografische trends die regionaal verschillen. De komende jaren houdt de babyboomgeneratie de woningvoorraad nog bezet en daardoor remt  de doorstroming. Na 2030 zal  deze generatie  langzaam maar zeker komen...

Straks bepalen ouderen de trend in de stad

Steden staat een nieuwe transformatie te wachten. Jongeren stromen massaal naar de stad. Anders dan vroeger blijven ze vaker in de stad wonen zodra ze een partner hebben en kinderen krijgen. De meeste aandacht van bestuurders gaat dan ook uit naar jonge mensen. De stad past...

De Nederlandse bevolking in beeld

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? Het PBL brengt in een boekje met 24 infographics de  ontwikkeling van de bevolking in steden,...

Spatial policy needs demographic analysis

In het inaugural lecture, Professor Dorien Manting states that the demographic life courses of people form an important explanation for a multitude of spatial developments. The prolonged period between young people leaving their parental home and the time the start their own...

Towards Housing System Dynamics

This PhD thesis aims at laying some of the groundwork for a more systematic application of system dynamics in the field of housing policy research. It contains a comprehensive review of the available literature as well as four case studies.

Pagina's