Publicaties

504 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Het Europese Klimaatplan 2030

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Europese klimaatbeleid aan te scherpen. Het PBL heeft de plannen van de Europese Commissie geanalyseerd en verkend wat de mogelijke gevolgen zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid. Dit is gebeurd mede op verzoek van het Ministerie...

Klimaat- en Energieverkenning 2020

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en...

Postcoderoossubsidieregeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV voor een nieuw vorm te geven Postcoderoossubsidieregeling (PCRS) vanaf het jaar 2021. Het PBL...

Pagina's