Publicaties

188 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

De wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte in de stedelijke regio

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Steden kunnen niet goed functioneren zonder verkeers- en vervoerssystemen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de productiviteit…

Climate impact of transportation A model comparison

Transportation contributes to a significant and rising share of global energy use and greenhouse gas emissions. Therefore modeling future travel demand, its fuel use, and resulting CO 2 emission is…

Methods for calculating transport emissions in the Netherlands

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emission of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The emissions…
Publicatie

Influence of travel behavior on global CO2 emissions

Travel demand is rising steeply and its contribution to global CO 2 emissions is increasing. Different studies have shown possible mitigation through technological options, but so far few studies have…

De kracht van multimodale knooppunten

Multimodale knooppunten staan volop in de belangstelling bij beleid en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Echter, hoe mooi de toekomstbeelden ook zijn, recente ervaringen laten zien dat…

Nederland Verbeeld

In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer…
Publicatie

Use and effectiveness of economic instruments in the decarbonisation of passenger cars

The European Commission aims at a 60% reduction in CO 2 emissions from transport by 2050 compared to 1990 levels. The Commission stresses that the decarbonisation of the transport sector depends…

Gebruik en effectiviteit van economische instrumenten om personenauto’s zuiniger te maken

De Europese Commissie wil dat de CO 2 uitstoot van het verkeer in het jaar 2050 met 60 procent is teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 1990. De Commissie benadrukt dat het overgaan op…

Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving

De ambitie van het kabinet-Rutte I was dat er in 2025 een miljoen auto’s op elektriciteit rijden in Nederland. Hiermee wilde het kabinet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en een…

Nulmeting Monitor Instructuur en Ruimte: effect nationaal beleid

De Monitor Infrastructuur en Ruimte geeft de stand van zaken weer voor de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), en schetst waar mogelijk ook de ontwikkeling…