Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

De kracht van multimodale knooppunten

Multimodale knooppunten staan volop in de belangstelling bij beleid en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Echter, hoe mooi de toekomstbeelden ook zijn, recente ervaringen laten zien dat…

Nederland Verbeeld

In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer…
Publicatie

Gebruik en effectiviteit van economische instrumenten om personenauto’s zuiniger te maken

De Europese Commissie wil dat de CO 2 uitstoot van het verkeer in het jaar 2050 met 60 procent is teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 1990. De Commissie benadrukt dat het overgaan op…

Use and effectiveness of economic instruments in the decarbonisation of passenger cars

The European Commission aims at a 60% reduction in CO 2 emissions from transport by 2050 compared to 1990 levels. The Commission stresses that the decarbonisation of the transport sector depends…

Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving

De ambitie van het kabinet-Rutte I was dat er in 2025 een miljoen auto’s op elektriciteit rijden in Nederland. Hiermee wilde het kabinet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en een…

Nulmeting Monitor Instructuur en Ruimte: effect nationaal beleid

De Monitor Infrastructuur en Ruimte geeft de stand van zaken weer voor de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), en schetst waar mogelijk ook de ontwikkeling…

Keuzes in Kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten

Het thema 'Bereikbaarheid' in Keuzes in Kaart 2013-2017: dit achtergronddocument gaat in op welke verschillende politieke keuzes de partijen ten aanzien van bereikbaarheid hebben gemaakt, op welke…

Het nulalternatief voor KBA’s van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere

Waar wonen en werken mensen? Waar vestigen bedrijven zich? Waar zijn voorzieningen nodig? En waar staan de files? De antwoorden op deze vragen zijn deels afhankelijk van gebiedsontwikkelingsprojecten…

The Netherlands in 2040: A country of regions - Spatial Outlook 2011

For many years spatial and transport planning has been a process of guiding and directing growth. Population, housing stock, jobs and kilometres travelled more or less continuously increased for…

Shifting Gear: Beyond Classical Mobility Policies and Urban Planning

The ‘big’ agenda for sustainable mobility is that of climate change and natural resources. Many options to drastically reduce greenhouse gas emissions from transport have been identified, however…