Publicaties

5356 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Voorlopige correctiebedragen 2024

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2024. Het PBL heeft hierbij...

Klimaat- en Energieverkenning 2023

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 ten...

Aan de slag met transformerend klimaatbeleid

Dit rapport van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Athena Instituut van de Vrij Universiteit Amsterdam (VU) bevat bevindingen uit de eerste periode van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid (januari t/m juli 2023). Doel is om...

Vormgeven aan interactie

In het essay Vormgeven aan interactie gaan het PBL en de NSOB op zoek naar een antwoord op de vraag hoe overheid en samenleving rond leefomgevingsvraagstukken elkaar ontmoeten en hoe zij in interactie met elkaar proberen te komen tot oplossingen.

Pagina's