Publicaties

5416 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Provinciale voorstellen voor omgevingsbeleid in nationale samenhang

Het Rijk heeft aan de provincies gevraagd om met ruimtelijke voorstellen te komen voor een nieuw nationaal omgevingsbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het…
Woningen aan stadsrand

De betekenis van het VN ‘Kunming-Montreal Raamwerk voor biodiversiteit’ voor het Nederlandse beleid

Mondiaal afgesproken natuurdoelen vergen extra inspanning Nederlands natuurbeleid Ondanks alle beleidsinspanningen om natuur te beschermen gaat de biodiversiteit wereldwijd nog steeds hard achteruit…
Logo CBD Biodiversity Plan

Hoe grote nieuwbouwwijken aan de stadsranden veranderen

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het Rijk heeft de doelstelling uitgesproken dat tot en met 2030 nagenoeg één miljoen woningen aan de woningvoorraad toegevoegd moeten worden. De…
Rij vrijstaande nieuwbouwhuizen in vinex wijk

Klimaatrisico's in Nederland

Dit PBL-rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat. Het voorliggende rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende…
Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Dit rapport zet uiteen hoe het PBL de monitoring van circulariteitsstrategieën uitvoert. Het rapport gaat zowel in op de conceptuele uitgangspunten en achtergronden van de zogenoemde R-ladder als op…
flessen, papier en blikjes

Limited consumer willingness diminishes the potential environmental gains of dietary change

A collaborative study between researchers from the Institute of Environmental Science of Leiden University (CML) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) sought to understand how…

Klimaatbeleid richten op maatschappelijke transformatie

Een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering in de wijze waarop het beleid nu werkt. Beleidsmedewerkers van diverse departementen hebben de afgelopen twee jaar tijdens de Lerende Evaluatie…
badgasten en industrie aan zee

Definitieve correctiebedragen 2023

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2023 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld…

Trends and geographic variation in adverse impacts of nitrogen use in Europe on human health, climate, and ecosystems: A review

This study assesses the effects of reactive nitrogen (N) pollution on human health, climate, and ecosystems in Europe from 1990 to 2019. It reports temporal and spatial variation in nitrogen-related…
Cows in the Vosges Mountains

Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?

Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050 (TVKN) onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om in 2050 een klimaatneutrale maatschappij te realiseren en hoe…
Rapport