Achtergrondinformatie over de Regio Deals

Het Kabinet Rutte III heeft in 2018 het initiatief genomen tot het afsluiten van Regio Deals. Door middel van Regio Deals pakken het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk regionale opgaven aan. Het gaat om uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het wegwerken van sociaal-economische achterstanden, het faciliteren van transities (bijvoorbeeld naar een andere economische structuur of verduurzaming), of het verbeteren van de fysieke leefomgeving.

De Rijksoverheid heeft voor de jaren 2018 tot en met 2022 € 950 miljoen geïnvesteerd in Regio Deals. In totaal zijn in deze beleidsperiode 30 Regio Deals gesloten en in uitvoering. Het ministerie van LNV coördineerde deze Regio Deals.

Het Kabinet Rutte-IV heeft besloten dit beleid voort te zetten. In deze kabinetsperiode coördineert het ministerie van BZK de Regio Deals. Dat gebeurt in samenwerking met andere departementen. In het regeerakkoord van 2022 is voor het Regio Dealbeleid een budget ter beschikking gesteld van € 900 miljoen voor de jaren 2022 tot 2025. Net als bij de eerdere Regio Deals dragen ook de regionale partijen bij aan de financiering van de Regio Deals.

Meer informatie over de Regio Deals