Brede welvaart nader verkend

Naar aanleiding van het rapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip, hebben de drie planbureaus en het CBS een verkenning uitgevoerd naar het begrip brede welvaart en hoe dit kan worden gemonitord op nationaal niveau. Ook zijn de planbureaus in 2020 een traject gestart om te onderzoeken hoe brede welvaart verankert kan worden in de begrotingssystematiek. Sinds eind 2020 brengt het CBS elk jaar een regionale versie van de monitor brede welvaart uit.

Verkenning naar brede welvaart op nationaal niveau

Naar aanleiding van de policy brief uit 2017 over brede welvaart van de drie planbureaus brengt het CBS jaarlijks een monitor uit over brede welvaart op nationaal niveau. Op basis van die monitor heeft het PBL samen met het SCP en het CPB in 2018 en 2019 een verkenning uitgebracht naar de brede welvaart voor verschillende beleidsthema’s. In 2020 zijn de drie planbureaus op verzoek van de Tweede Kamer een meerjarenprogramma gestart om te onderzoeken hoe het perspectief van brede welvaart kan worden verankerd in de begrotingssystematiek van de Rijksoverheid.

Verkenning van brede welvaart in de regio

Het PBL heeft eind 2019 de interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio’ uitgebracht. Hierin wordt weergegeven hoe het staat met de kwaliteit van het leven in de regio. Eind 2020 is deze website vervangen door de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS. Voorafgaand hieraan, heeft het CBS een conceptueel kader uitgewerkt dat de basis vormt voor de regionale monitor.