Brede welvaart nader verkend

Naar aanleiding van het rapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip, hebben de drie planbureaus en het CBS een verkenning uitgevoerd naar het begrip brede welvaart en hoe dit kan worden gemonitord op nationaal niveau. Het PBL heeft op basis hiervan – en voortbouwend op de OECD-publicatie ’How is Life in Your Region’ – de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten en regio’s in Nederland inzichtelijk gemaakt. Dit is een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau.

Verkenning naar brede welvaart op nationaal niveau

Naar aanleiding van de policy brief over brede welvaart van de drie planbureaus brengt het CBS jaarlijks een monitor uit over brede welvaart op nationaal niveau. Op basis van die monitor voert Het PBL samen met het SCP en het CPB jaarlijks een verkenning uit naar de brede welvaart voor verschillende ander beleidsthema’s.

Verkenning van brede welvaart in de regio

Het PBL heeft eind 2019 de interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio’ uitgebracht. Hierin wordt weergegeven hoe het nu staat met de kwaliteit van het leven in de regio. De komende jaren werkt het CBS in samenwerking met het PBL aan een uitbreiding van de regionale monitoring van brede welvaart, welke ook de brede welvaart ‘elders’ en ‘later’ zal weergeven. Het CBS heeft hiervoor een conceptueel kader geschreven.