Contact

Het team dat het onderzoeksprogramma namens het PBL uitvoert, bestaat uit:

Laura Westendorp was de verantwoordelijk communicatieadviseur. Indien u vragen heeft over onderzoek en publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving dan kunt u een e-mail sturen naar info@pbl.nl onder vermelding van ‘Brede welvaart in de regio’.