Publicaties

79 publicaties in het onderwerp 'Circulaire economie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Landschap en identiteit in transitie

De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als de realisering van het Natuurnetwerk Nederland en de bouw van nog bijna een miljoen woningen. De gevolgen voor het huidige landschap zijn onontkoombaar. Hoe en waar gaan die fundamentele...

Circulaire economie vergt een kabinetsbrede aanpak

Deze notitie betoogt dat het belangrijk is dat de beleidsuitvoering van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en van de transitieagenda’s, kabinetsbreed wordt aangepakt. Beleid gericht op het bevorderen van een circulaire economie gaat immers over productieketens,...

Blog; Hoe ziet de circulaire economie in Nederland er uit?

Bent u daar ook zo benieuwd naar? Het gezamenlijke onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en Millennials.ai kan daar antwoord op geven! In dit blog geven we u een sneak preview van de stand van zaken van de circulaire economie in Nederland...

Evaluation of green deals for a circular economy

PBL has evaluated the role of Green Deals in preparing the path towards a circular economy. The evaluation shows that although Green Deals make a valuable contribution to the process of green innovation, they may not automatically lead to environmental gains.

Pagina's