Publicaties

79 publicaties in het onderwerp 'Circulaire economie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Evaluatie City Deals

In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden geadresseerd in Agenda Stad, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, binnenstedelijk bouwen en...

Monitoring progress of the circular economy in the EU

The European Commission’s draft monitoring framework for a circular economy, which is currently under review, may benefit from broadening it to include indicators that measure both the progress of the transition process and the effects in the whole product chain (footprints)....

Van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik

Verdienmodellen waarbij producten worden aangeboden als dienst bieden economische voordelen aan bedrijven en klanten, maar leveren niet automatisch milieuwinst op. De invulling van verdienmodellen en het gedrag van gebruikers beïnvloeden de milieuwinst.

European nature in the plural

The occurrence of many species in the EU is expected to further decline, making it difficult to reach the 2050 policy vision. This study elaborates four ‘perspectives’ on the future of nature in the EU, in search for new approaches. The study concludes with topics for debate...

Circular Economy: Measuring innovation in product chains

An important question is how to measure the progress of the transition towards a circular economy (CE transition). Together PBL and Utrecht University have developed a framework about the role of innovation in CE-transitions in product chains, and applied this framework to a...

Topsectoren en vergroening: een verkenning van groene ambities

Kan het topsectorenbeleid groener? Het denken hierover is in beweging, binnen én buiten het PBL. Het thema is urgent: in verschillende topsectoren is de milieudruk hoog tot zeer hoog. Met een breed ingestoken inventarisatie van milieu-ambities in de topsectoren bouwt PBL...

Pagina's