Het PBL onderzoekt de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Nieuwe agenda’s zoals de energietransitie, aanpassing aan het veranderend klimaat, de kringlooplandbouw en circulaire economie kunnen grote consequenties hebben voor het aanzien en het gebruik van stad en land. Daarbij vragen ook functies zoals wonen, werken en mobiliteit een goede verdeling en indeling van de ruimte in Nederland. Het maakt van de ruimtelijke inrichting een ingewikkelde puzzel.

Bij het PBL onderzoeken we het krachtenveld waarbinnen ruimtelijk beleid en ruimtelijke investeringen tot stand komen, verkennen we de mogelijke uitkomsten en analyseren we de effecten van die uitkomsten op welzijn, economie en natuur.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor: