Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Ruimtelijke ontwikkeling

De veerkrachtige binnenstad

Oplopende leegstand heeft geleid tot angst voor steden met een uitgeholde kern, waar vrijwel niemand woont of werkt. Uit analyses van het PBL blijkt dat die angst grotendeels ongegrond is.

In de afgelopen 50 jaar is de ruimtelijke inrichting van Nederland sterk veranderd. Zo is het oppervlak van het bebouwd gebied en de bijbehorende infrastructuur enorm toegenomen als gevolg van de groei van de bevolking, de welvaart en de mobiliteit en door de transformatie van de economische structuur. Daarnaast is ook het landelijk gebied sterk veranderd. In de landbouw is er sprake van schaalvergroting en rond de steden zijn er nieuwe natuur- en recreatiegebieden aangelegd. Maar niet alleen het oppervlak, ook de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting is veranderd. In de afgelopen jaren zijn steden steeds veiliger, schoner en leefbaarder geworden. En in landelijke gebieden zien we steeds meer vakantieparken, golfterreinen en windturbines verrijzen. Het PBL onderzoekt op uiteenlopende terreinen de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving.