Blijvende grote verschillen in inkomende en uitgaande grenspendel

De grens tussen Nederland en de buurlanden werkt belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensregio’s. Maar Nederlanders lijken meer belemmeringen te ervaren dan Belgen en Duitsers. Hoewel tussen 2012 en 2014 meer Nederlanders over de grens zijn gaan werken, is dit aantal nog altijd aanzienlijk lager dan het aantal Duitsers en Belgen dat vanuit hun thuisland naar Nederland pendelt. Dit blijkt uit paragraaf 1.5 in de internationaliseringsmonitor, waarin het CBS rapporteert over trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving.

Meer inkomende dan uitgaande pendel

In 2014 pendelden ongeveer 39.000 werknemers voor hun werk tussen Nederland en Duitsland en 46 duizend werknemers tussen Nederland en België. Van die pendelstroom liep bijna 80% van Duitsland en België naar Nederland en ruim 20% andersom. De inkomende pendel in Nederland is dus bijna 4 keer zo groot als de uitgaande pendel uit Nederland.

Voor zowel de in- als uitgaande pendel geldt dat een aanzienlijk deel van de grenspendelaars oorspronkelijk afkomstig is uit het werkland. Van de grenspendelaars die in een van de buurlanden wonen en in Nederland werken, bestaat zelfs meer dan de helft uit Nederlanders. Deze werknemers zijn niet vanwege een baan, maar om redenen als de aantrekkelijke woningmarkt aan de andere kant van de grens of persoonlijke redenen grenspendelaar geworden.

Verschillen blijven bestaan

In vergelijking met 2012 is de stroom inkomende pendelaars vanuit Duitsland iets afgenomen en vanuit België ongeveer gelijk gebleven. De stroom uitgaande pendelaars is wel toegenomen: naar Duitsland met 7% en naar België met 18%.

Beide pendelstromen zijn echter nog steeds laag in vergelijking met wat er mogelijk is gezien het aantal inwoners en banen op een redelijke woon-werkafstand van de grens (zie het rapport ‘Arbeidsmarkt zonder grenzen’ uit 2015 voor een nadere toelichting).
 

Auteurs

Anet Weterings (PBL), Gusta van Gessel-van Dabekaussen (CBS)

Kenmerken

Publicatietitel
Blijvende grote verschillen in inkomende en uitgaande grenspendel
Publicatiedatum
15 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2536