Het verbeteren van de brede welvaart in regio’s vergt normatieve keuzes

Het verbeteren van brede welvaart vraagt om normatieve keuzes, die grote consequenties hebben voor het te voeren beleid. In dit artikel zet het PBL uiteen welke keuzes er moeten worden gemaakt. De eerste keuze betreft het perspectief op brede welvaart: welke vorm van welzijn wil men bevorderen? De tweede keuze gaat om hoeveel, wie, waar krijgt. Het artikel laat zien dat er verschillende perspectieven bestaan op welzijn en de verdeling daarvan onder de inwoners van een regio.

Doelgericht beleid

Elk perspectief leidt tot een ander beleidsdoel en daarmee tot andere beleidsopties. Het expliciet maken van de keuzes daarin draagt bij aan een meer doelgericht beleid en de mogelijkheid om – op termijn – de effectiviteit van het beleid vast te kunnen stellen. Daarnaast draagt duidelijkheid over op wie het beleid zich richt en op wie niet, en waarom dat zo is, bij aan de legitimiteit van het beleid. Tot slot kunnen latere aanpassingen in het beleid beter worden verantwoord als de oorspronkelijke keuzes duidelijk zijn.

Auteurs

PBL Auteurs
Anet Weterings Edwin Buitelaar Emil Evenhuis Mark Thissen

Kenmerken

Publicatietitel
Het verbeteren van de brede welvaart in regio’s vergt normatieve keuzes
Publicatiedatum
8 oktober 2020
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
3
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4135