Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse

01-11-2013 | Publicatie

In haar oratie stelt prof. dr. Dorien Manting dat veranderingen in de demografische levenslopen van mensen een belangrijke verklaring vormen voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. De verlenging van de periode tussen het moment waarop jongeren het huis uit gaan en het vormen van een eigen gezin is daarvan een mooi voorbeeld. Deze periode duurt steeds langer in vergelijking met vroeger. Dit heeft gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals de groei van steden of de daling in het autogebruik onder jong volwassenen.

Het ruimtelijk gedrag van volwassenen in de eerste helft van hun leven – denk daarbij aan wonen, verkeersmobiliteit, verhuizen, vrijetijdsbesteding – verandert onder invloed van de demografische veranderingen in de levensloop.

Zie ook de in de oratie gebruikte infographic over Amsterdam:

Nu en ook in de toekomst neemt de bevolking van Amsterdam toe door een vestigingsoverschot uit binnen- en buitenland en natuurlijke groei.
Nu en ook in de toekomst neemt de bevolking van Amsterdam toe door een vestigingsoverschot uit binnen- en buitenland en natuurlijke groei.