Publicaties

109 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Zet de trek naar de (Rand-)stad door?

Waar wonen de Nederlanders in 2050? Waar gaan ze werken? Zet de trek naar de stad en de Randstad door? Belangrijke vragen voor beleidsmakers – bij zowel het Rijk, als provincies en gemeenten – om besluiten te nemen over de bouw van woningen en kantoren, van...

Bevolkingstrends in Flevoland

Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in Flevoland gaan voordoen. Die demografische toekomst wordt besproken aan de...

Uiteenlopende paden - beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

De website Uiteenlopende paden laat zien hoe de bevolking zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld en wat er de komende 15 jaar te verwachten is. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, neemt het aantal AOW’ers toe? En welke effecten heeft dit op het functioneren van...

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

Het PBL en het CPB hebben in hun toekomstverkenning naar de welvaart en leefomgeving (WLO) een set van onderling samenhangende scenario’s uitgewerkt voor Nederland tot 2050. In dit artikel laten we zien hoe deze toekomstbeelden hun ruimtelijke weerslag hebben.

Nederland in 2050: Waar wonen en werken we?

Verstandig beleid vraagt om inzicht in hoe Nederlandse regio s zich kunnen gaan ontwikkelen tot 2050. De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) verkent daartoe een hoog en laag scenario.  Dit artikel beschrijft de ruimtelijke uitwerking van die scenario’s zoals beschreven in...

Demografie en economie in de nationale energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV2015) geeft een beschrijving van Nederlandse energiehuishouding tot en met 2030. De ontwikkelingen in de energiehuishouding zijn afhankelijk van de demografische en economische ontwikkelingen. Voor de NEV 2015 is daarom een...

Pagina's