Publicaties

67 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Evaluatie Green Deals circulaire economie

PBL heeft onderzocht welke rol Green Deals kunnen spelen als wegbereider voor een circulaire economie. Uit de evaluatie blijkt dat de Green Deals weliswaar meerwaarde hebben voor het proces van groene innovatie, maar niet vanzelfsprekend tot milieuwinst leiden.  De overheid...

Circulaire economie: Innovatie meten in de keten

Hoe de voortgang van een transitie naar een circulaire economie (CE-transitie) in productketens kan worden gemeten is een belangrijke vraag. Het PBL heeft samen met de Universiteit Utrecht een denkkader ontwikkeld voor CE-transities in productketens en de rol van innovatie...

Voedsel voor de circulaire economie

Het streven naar een circulaire economie staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten. Voor ons voedselsysteem betekent dit dat we de blik moeten richten op het...

Waarom een circulaire economie?

In de 1-pagina website ‘Waarom een circulaire economie’ worden alle aspecten van de circulaire economie in Nederland bekeken – van ‘de stad als mijn’ tot nieuwe verdienmodellen. De website vertelt het verhaal van de circulaire economie in infographics en tekst.

Hoe gaan bedrijven om met biodiversiteit?

Industrieën zetten vaak technische oplossingen in om hun impact op biodiversiteit te verkleinen. Dienstverlenende bedrijven zetten vooral in op natuurlijke en organisatorische oplossingen en betrekken daar regelmatig andere partijen bij. Dit biedt nieuwe kansen voor de...

Sturing geven aan groene groei

Het kabinet Rutte II heeft de ambitie om groen te groeien. Om dat voor elkaar te krijgen, is het raadzaam het bestaande beleid specifiek te richten op groene innovatie. Daarbij gaat het zowel om R&D-beleid als om het creëren van prikkels die de toepassing van nieuwe...

Pagina's