Publicaties

5403 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Referentieverbruik warmte woningen

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken. Het…

Working Paper: 'An Evaluation Framework for the Transformative Capacity of Dutch Climate Policy'

In this background report, we explain how PBL & VU developed the evaluation framework for the Reflexive Evaluation of Dutch climate policy. Through this report, PBL & VU aim to safeguard and enhance…

Lerende en creatieve tools voor onderzoek met stakeholders

Het speelveld van wetenschap, beleid en samenleving waarop het PBL opereert als kennisorganisatie is aan verandering onderhevig. Ons onderzoek dient niet langer alleen om de besluitvorming van het…
Publicatie

Hoe 'circulair' zijn Nederlandse consumenten?

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 vergt radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn niet alleen duurzame…

Praktijkervaring energie en natuur

Natuur en zonne- en windenergie op land gaan niet vanzelfsprekend samen maar een groeiend aantal partijen verkent de mogelijkheden om slimme ontwerpen te maken. Met de toename van aantal zonne- en…

Legitimiteit van beleid in beleidsevaluaties

In beleidsevaluaties staan de effectiviteit en efficiëntie meestal centraal. Maar beleid heeft vaak ook andere (onbedoelde) effecten. Burgers vinden effectief en efficiënt beleid dan ook niet per…

Reflectie Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

In deze notitie reflecteert het PBL op verzoek van het Ministerie van IenW op de betekenis van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) voor de ambitie van het kabinet om in 2050…

Nationale klimaatrisicoanalyse 2022-2026

Het PBL publiceert een methode voor het onderzoeken van huidige en toekomstige klimaatrisico’s. Dit is onderdeel van de tweede nationale klimaatrisicoanalyse, die het PBL in samenwerking met…

Yangtze and Rhine River Basins 1950-2050

The comparative study on the river basins of the Yangtze in China and the Rhine in Europe describes the developments of habitat themes such as environmental pollution, biodiversity, urbanisation…

Werkprogramma Monitoring en Sturing CE 2023-2024

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Om deze doelen te halen is…