Publicaties

578 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

A closer look at integrated pest management

Growers, buyers and suppliers have not been sufficiently successful in reducing the use of chemical plant protection products. Policy is needed, by both the government and the sector, to stop the routine use of plant protection products and to promote alternatives.

Decarbonisation options for the Dutch glass fibre industry

This report on decarbonisation options for the Dutch glass fibre industry is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and ECN part of TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the...

Decarbonisation options for the Dutch tyre industry

This report on decarbonisation options for the Dutch tyre industry is part of the MIDDEN project (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) initiated by PBL and ECN part of TNO. The project aims to support industry, policymakers, analysts and the energy...

Zorg voor landschap

Het PBL-signalenrapport "Zorg voor landschap" pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de...

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen...

Maatregelen verbetering luchtkwaliteit doorgelicht

De aanpak van houtstook naar Duits voorbeeld is het meest effectief voor verbetering van de luchtkwaliteit tot 2030. Voor de korte termijn blijft de aanpak van oude diesels zonder roetfilter relevant. Dit blijkt uit PBL-studie ''Kosten en effecten van opties voor nationaal...

Emissiefactoren wegverkeer actualisatie 2019

TNO en het PBL publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde...

Pagina's