Publicaties

169 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Oefenen met de toekomst, Ruimtelijke Verkenning 2019

Deze publicatie presenteert 4 langetermijnscenario’s op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. De scenario’s zijn gemaakt in het kader van de Ruimtelijke Verkenning 2019. Ze maken verschillende toekomsten voorstelbaar, vergelijkbaar en...

Modelgebruik elektrische voertuigen

Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van biobrandstoffen, het fiscaal stimuleren van elektrisch rijden of het instellen van...

Kennisscan Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te ordenen, heeft het PBL een scan uitgevoerd van zo’n 200 openbaar toegankelijke...

Mobility and electricity in the digital age Public values under tension

One of the domains where digitisation has unmistakably entered a crucial phase is infrastructure, especially those of mobility and electricity. In this report, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency explores the related comprehensive societal consequences. PBL offers...

Gestolde waarden, veranderde werkelijkheid en nieuwe actoren

Infrastructuur voor mobiliteit wordt aangelegd en onderhouden om plekken waar activiteiten als wonen, werken, zorg of recreëren plaatsvinden met elkaar te verbinden. Het is het weefsel dat ons met elkaar verbindt en de samenleving laat functioneren. De manier waarover we...

Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO2-emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in 20 jaar met 33% gestegen. Deze stijging is minder sterk dan de 115% stijging van het luchtvaartvolume....

Pagina's