Publicaties

18 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Understanding the social geographies of urban regions

Economic restructuring and changing demographic and migration patterns have significantly altered the composition of the population in urban regions. Although there is evidence of employees in various economic sectors having different residential preferences, there is far...

Adaptatie en regionale afstemming bij woningbouw

De vraag naar woningen kan efficiënt worden bediend met een adaptieve woningbouwstrategie en met regionale afstemming.  Bij een adaptieve woningbouwstrategie wordt rekening gehouden met de oplopende vraag naar woningen op de korte termijn en de bevolkings- en...

Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie

De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve woningbouwstrategie en om een beleid dat zich niet alleen richt op de omvangrijke vraag naar woningen op de korte termijn. Ook vraagt dit om...

Straks bepalen ouderen de trend in de stad

Steden staat een nieuwe transformatie te wachten. Jongeren stromen massaal naar de stad. Anders dan vroeger blijven ze vaker in de stad wonen zodra ze een partner hebben en kinderen krijgen. De meeste aandacht van bestuurders gaat dan ook uit naar jonge mensen. De stad past...

Towards Housing System Dynamics

This PhD thesis aims at laying some of the groundwork for a more systematic application of system dynamics in the field of housing policy research. It contains a comprehensive review of the available literature as well as four case studies.

Vergrijzing en ruimte

Nederland vergrijst. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16 procent in 2012 tot 25 procent in 2040. Het aandeel ‘oudere ouderen’ (75-plus) neemt toe: van 7 procent nu tot 14 procent in 2040. Deze vergrijzing heeft gevolgen voor...

Pagina's