Publicaties

390 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op natuurinclusieve landbouw? Om een beeld te schetsen van de huidige stand van zaken, heeft...

Studie naar de voedselzekerheid effecten van mondiaal klimaatbeleid

Veel mondiale klimaatstrategieën maken gebruik van bio-energie en herbebossing. Beide strategieën gebruiken ook land en kunnen daardoor leiden tot een stijging van voedselprijzen. Als hier niets aan wordt gedaan, zou dit zelfs kunnen leiden tot risico’s voor voedselzekerheid....

De ontwikkeling van de Global Environment Outlook

De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten belichten toekomstige uitdagingen en opties voor beleid. Sinds het midden van de jaren 90 is GEO de belangrijkste milieuverkenning...

Insights from the intellectual history of the Global Environment Outlook

The Global Environment Outlook (GEO) has successfully established a template for global, regional and local reporting on environment and development. GEO highlights upcoming challenges and options for policy. It has been the world’s leading assessment since the mid-1990s. An...

Pagina's