Publicaties

192 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de…

Choices Outlined 2013-2017. The outlines of the election programmes

The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and PBL Netherlands Environmental Assessment Agency have analysed the election manifestos of 10 political parties in the book Keuzes in Kaart…

Milieueffecten van oldtimers

Het aantal personenauto’s van 25 jaar en ouder en het gebruik van deze relatief vervuilende auto’s nemen toe. Vooral de recent geïmporteerde ‘oldtimers’ rijden relatief veel kilometers. Dat duidt er…

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2012

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert jaarlijks een update van kaarten waarin de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in Nederland tot 2030 staan weergegeven…

Assessment of the environmental impacts and health benefits of a nitrogen emission control area in the North Sea

Two studies have analysed the costs and benefits of creating a nitrogen emission control area in the North Sea and the English Channel. Such a control area requires new ships to emit 75 percent less…

Naar een multifunctionele en flexibele infrastructuur

De Nederlandse ruimtelijke planning is altijd gebaseerd geweest op groei. Groei van de economie, groei van de bevolking, groei van de mobiliteit. In de nabije toekomst zal dat niet langer overal het…

Routes naar een schone economie

Het Kabinet zet in op een schone economie in 2050. Vier robuuste bouwstenen zijn onontbeerlijk om dit doel te bereiken. Dit zijn achtereenvolgens energiebesparing, bio-energie, afvang en opslag van CO…

Rijden op elektriciteit, waterstof of biobrandstoffen, wat wil de automobilist?

De gemiddelde Nederlandse automobilist staat nog erg terughoudend tegenover het kopen van alternatief aangedreven auto’s (AFV’s), zoals de elektrische auto, waterstofauto, (plug-in) hybride of een…

Preferences for alternative fuel vehicles of lease car drivers in The Netherlands

In this paper we aim to get insight into preferences of Dutch lease car drivers for alternative fuel vehicles (AFVs) and their characteristics. We perform a state-of-the-art conjoint analysis, based…

Preferences for alternative fuel vehicles of lease car drivers in The Netherlands

Met dit paper proberen we inzicht te krijgen in de voorkeuren van Nederlandse leaseauto rijders voor alternatief aangedreven auto's (AFV's: Alternative Fuel Vehicles) en hun kenmerken. We hebben een…