Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Naar een nieuw TIGRIS XL?

Tigris XL is een Land Use – Transportation Interaction Model, dat gezamenlijk bezit is van Rijkswaterstaat (RWS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het is rond 2005 ontwikkeld in opdracht…

Dagelijkse verplaatsingspatronen: intensivering van stedelijke netwerken?

De afstanden waarover we ons verplaatsen zijn de afgelopen decennia toegenomen. Er wordt steeds meer op en neer gereisd tussen steden en regio’s. In dit onderzoek kijkt het PBL naar de ontwikkelingen…

Analysing international shipping and aviation emission projections

This report presents an analysis of published emission projections of Integrated Assessment Models (IAMs) and other, sectoral, models. At the moment, international aviation and shipping are…

Effects of European emission reductions on air quality in the Netherlands and the associated health effects

Since the 1970s, European policies to improve air quality have resulted in fewer air polluting emissions, in many countries. As a result, levels of ambient concentrations of particulate matter and…

We leven gemiddeld zes jaar langer door het Europese Luchtbeleid

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dit is het gevolg van reducties van emissies in Nederland en het buitenland door in Europees verband afgesproken beleid. In dit…

Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen

Deze paper beschrijft een gezamenlijk onderzoek van het CBS en het PBL om een eerste aanzet van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’ verder uit te werken en te verbeteren. Vervoersarmoede gaat…

Position papers rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat

Op 13 november 2019 hield de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een rondetafelgesprek met externe deskundigen over de kosten en baten van verschillende vervoersmodaliteiten en de…

Indicator risico op vervoersarmoede

Dit rapport beschrijft de uitwerking en verbetering van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’. Vervoersarmoede gaat over het niet kunnen komen waar men zou willen komen, waardoor deelname aan…

Emissiefactoren wegverkeer actualisatie 2019

TNO en het PBL publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal…

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2019

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emission of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The emissions…