Publicaties

4708 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Evaluatie van de zomersmogsituatie in 1994

In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge informatievoorziening en de te volgen procedures, maatregelen en aanbevelingen tijdens perioden met verhoogde...

Rapportage besluiten luchtkwaliteit over het jaar 1993

De besluiten luchtkwaliteit bevatten luchtkwaliteitseisen voor de stoffen zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. Jaarlijks rapporteren de provincies over overschrijding van de in de besluiten genoemde...

Modelling Regional Energy Use for Evaluating Global Climate Scenarios

The Energy-Economy model presented in this report is a submodel of the integrated IMAGE 2.1 model (Integrated Model for Analyzing Greenhouse Effects). The Energy-Economy submodel computes total energy use, with a focus on final energy consumption in end-use sectors, based on...

Milieubalans 95. Het Nederlandse milieu verklaard

De groei van de industriële productie, consumptie, transport en energieverbruik van de afgelopen jaren heeft niet geleid tot een vergelijkbare toename van stoffen die het milieu schaden. De 'ontkoppeling' tussen de groei van het Bruto Nationaal Product en de daaruit...

Modelling global biogeochemical cycles; an integrated assessment approach

Global biogeochemical cycles describe the transformation and movement of chemical substances in the global environment. Disturbances in these global biogeochemical cycles, in particular the cycles of carbon (C), nitrogen (N) phosphorus (P), and sulphur (S), initiated by a...

Pagina's