Publicaties

5030 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

De IMAGE 2 honderdjarige (1890 - 1990) mondiale mileudatabase (HYDE)

Het testen met historische gegevens is een belangrijke stap tijdens de validatie van simulatiemodellen. Vanwege de brede strekking en omvang hebben 'global change' modellen een enorme behoefte aan historische data. Dit rapport presenteert de resultaten van een verzameling...

GW_VOL ; The EXPECT Groundwater Level Module

As part of the integrated environmental model EXPECT, a groundwater module has been developed which calculates changes in groundwater level and seepage due to changes in groundwater abstraction.

GW_VOL; De EXPECT grondwaterstanden module

Als onderdeel van het integrale milieu-model EXPECT is een module ontwikkeld voor berekeningen van veranderingen in grondwaterstand en kwel, die het gevolg zijn van wijzigingen in grondwateronttrekking.

Pagina's