Publicaties

5356 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Inland Waters Increasingly Produce and Emit Nitrous Oxide

Nitrous oxide (N2O) is a long-lived greenhouse gas and currently contributes ∼10% to global greenhouse warming. Studies have suggested that inland waters are a large and growing global N2O source, but whether, how, where, when, and why inland-water N2O emissions changed in...

Functioneel ontwerp Hestia 1.0

Hestia is een open source en open access ruimtelijk energiemodel dat alle woningen in Nederland simuleert, met als doel de effecten van beleid of andere invloeden te evalueren. Hestia kan worden gebruikt om analyses, simulaties en scenario’s te maken over de energietransitie...

Less livestock in northwestern Europe?

Direct intervention in the size of livestock herds is not considered a main option in European agricultural policies nor in policy option studies. Nevertheless, livestock buyout schemes have been announced by governments in recent years, most notably in the Netherlands and in...

Lessen uit 10 jaar Natuurpact

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan voorzien. De 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk wordt niet volgens afspraak in 2027 gerealiseerd. Herstelbeheer in natuurgebieden werkt ook niet altijd; voor lange termijn...

Planmonitor NOVI 2023

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt veel kansen op het vlak van verbetering van de leefomgevingskwaliteit, maar er zijn ook veel risico’s. Dat constateerde de Eerste Kamer in 2021 naar aanleiding van de milieueffectrapportage (PlanMER) van de NOVI. Een extra zorg is...

Overzicht transitievisies warmte

Een van de middelen om te warmtetransitie in Nederland te voltrekken is de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenten hebben in de jaren 2020 tot 2022 elk een TVW opgesteld. Deze documenten brengen de gemeentelijke plannen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in...

Pagina's