Regionale verschillen in carrièreverloop na de WW

De werkloosheidsuitkering (WW) is bedoeld als inkomensondersteuning bij het overbruggen van een periode van werkloosheid tussen twee banen. Maar het vinden van een nieuwe baan betekent niet voor elke voormalige WW-ontvanger een zorgeloos vervolg van de carrière. Het verschilt sterk per arbeidsmarktregio of voormalige WW-ontvangers hierin slagen. Dit blijkt uit deze notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

In deze notitie staan de eerste bevindingen van het PBL-onderzoek 'Regionale verschillen in werkzekerheid'. Dit deel van het onderzoek beschrijft het carrièreverloop van alle WW-instromers in de jaren 2007-2009 die voorheen een substantiële baan hadden.

Ruim twee derde van alle geselecteerde WW-instromers vindt binnen een jaar een nieuwe baan, maar hoe hun carrièrepad zich in de volgende 5 jaar ontwikkelt verschilt. Voor de meerderheid is het vervolg vrij stabiel met hoofdzakelijk werk met een vast contract of een langdurende flexibele baan. Voor ruim 40% is dat echter niet het geval. Zij hebben na de werkhervatting meerdere flexibele banen, vaak afgewisseld met tussenliggende perioden van (langdurige) werkloosheid.

Hoeveel voormalige WW’ers een stabiel of een instabiel verloop van hun carrière kennen, verschilt per arbeidsmarktregio. Vooral in de regio’s in een strook van Noordwest-Nederland naar Zuidoost-Noord-Brabant volgt een relatief groot aandeel van de WW-instromers een van de 2 stabiele paden. In de 5 noordelijke arbeidsmarktregio's, in Zeeland en in Midden-Limburg daarentegen heeft een bovengemiddeld aandeel WW'ers een instabiel verloop van hun carrière na de WW.

Deze notitie is onderdeel van het PBL-onderzoek ‘Regionale verschillen in werkzekerheid’ dat het PBL uitvoert in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre de kans op het vinden en behouden van werk - dat wil zeggen werkzekerheid - regionaal verschilt. Dit wordt onderzocht voor 2 groepen: starters op de arbeidsmarkt en personen die na werkloosheid weer aan de slag gaan. Voor beide groepen geldt dat hun werkzekerheid onder druk staat, alleen het moment waarop dit plaatsvindt in hun loopbaan verschilt.

Het onderzoek bestaat in totaal uit 4 notities en een policy brief.

2 notities beschrijven de patronen in het loopbaanverloop van zowel starters als voormalig kortdurend werklozen en hoe degenen met verschillende typen loopbanen zijn verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s:

2 andere notities gaan in op in hoeverre en welke regionale omstandigheden het carrièreverloop beïnvloeden van beide groepen op de arbeidsmarkt:

De policy brief vat de bevindingen samen en gaat nader in op wat dit betekent voor beleid:

Auteurs

Anet Weterings, Marten Middeldorp (RUG) en Martijn van den Berge

Kenmerken

Publicatiedatum
23 april 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3261