Regionale verschillen in het carrièreverloop van schoolverlaters

Deze notitie laat zien dat het aandeel schoolverlaters met een instabiele start van de carrière sterk verschilt per arbeidsmarktregio. Ruim een kwart van alle schoolverlaters heeft in de eerste 5 jaar van hun carrière moeite werk te behouden. Het aandeel schoolverlaters dat hier mee worstelt is niet alleen groot in de meer perifere regio’s, zoals de noordelijke provincies en Zuid-Limburg, maar ook in de stedelijke regio’s in de Randstad.

Veruit de meeste schoolverlaters starten hun carrière in een flexibele baan, maar hoe hun carrièrepad zich in de volgende 5 jaar ontwikkelt verschilt. Voor de meesten is het vervolg vrij stabiel, waarbij ze na verloop van tijd doorstromen naar een standaardbaan (vast contract en voor meer dan 20 uur per week) of vrijwel continu werkzaam zijn in één of enkele langdurende flexibele banen. Voor ruim 27% is dat echter niet het geval. Zij hebben meerdere flexibele banen, vaak afgewisseld met tussenliggende perioden van (langdurige) werkloosheid.

Verschillen per arbeidsmarktregio

Hoe groot het aandeel schoolverlaters is met een stabiele of instabiele start van hun carrière, verschilt per arbeidsmarktregio. Er is geen sprake van een typisch kern-periferiepatroon. Hoewel het aandeel schoolverlaters met een instabiele start van de carrière groot is in Zuid-Limburg, Friesland en Groningen, is dat aandeel ook groot in de stedelijke regio’s Groot-Amsterdam en, in wat mindere mate, Midden-Utrecht. In de niet-stedelijke regio’s van de Randstad en de regio’s grenzend aan de Randstad in Gelderland en Noord-Brabant wonen juist relatief veel schoolverlaters die al in het begin van hun carrière hoofdzakelijk werkzaam zijn in een baan met een vast contract.

Deze notitie is onderdeel van het PBL-onderzoek ‘Regionale verschillen in werkzekerheid’ dat het PBL uitvoert in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre de kans op het vinden en behouden van werk - dat wil zeggen werkzekerheid - regionaal verschilt. Dit wordt onderzocht voor 2 groepen: starters op de arbeidsmarkt en personen die na werkloosheid weer aan de slag gaan. Voor beide groepen geldt dat hun werkzekerheid onder druk staat, alleen het moment waarop dit plaatsvindt in hun loopbaan verschilt.

Het onderzoek bestaat in totaal uit 4 notities en een policy brief.

2 notities beschrijven de patronen in het loopbaanverloop van zowel starters als voormalig kortdurend werklozen en hoe degenen met verschillende typen loopbanen zijn verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s:

2 andere notities gaan in op in hoeverre en welke regionale omstandigheden het carrièreverloop beïnvloeden van beide groepen op de arbeidsmarkt:

De policy brief vat de bevindingen samen en gaat nader in op wat dit betekent voor beleid:

Auteurs

Anet Weterings (PBL), Marten Middeldorp (RUG) en Martijn van den Berge (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Regionale verschillen in het carrièreverloop van schoolverlaters
Publicatiedatum
15 oktober 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3409