Regionale verschillen in het carrièreverloop van schoolverlaters

15-10-2018 | Publicatie

Deze notitie laat zien dat het aandeel schoolverlaters met een instabiele start van de carrière sterk verschilt per arbeidsmarktregio. Ruim een kwart van alle schoolverlaters heeft in de eerste 5 jaar van hun carrière moeite werk te behouden. Het aandeel schoolverlaters dat hier mee worstelt is niet alleen groot in de meer perifere regio’s, zoals de noordelijke provincies en Zuid-Limburg, maar ook in de stedelijke regio’s in de Randstad.

Veruit de meeste schoolverlaters starten hun carrière in een flexibele baan, maar hoe hun carrièrepad zich in de volgende 5 jaar ontwikkelt verschilt. Voor de meesten is het vervolg vrij stabiel, waarbij ze na verloop van tijd doorstromen naar een standaardbaan (vast contract en voor meer dan 20 uur per week) of vrijwel continu werkzaam zijn in één of enkele langdurende flexibele banen. Voor ruim 27% is dat echter niet het geval. Zij hebben meerdere flexibele banen, vaak afgewisseld met tussenliggende perioden van (langdurige) werkloosheid.

Verschillen per arbeidsmarktregio

Hoe groot het aandeel schoolverlaters is met een stabiele of instabiele start van hun carrière, verschilt per arbeidsmarktregio. Er is geen sprake van een typisch kern-periferiepatroon. Hoewel het aandeel schoolverlaters met een instabiele start van de carrière groot is in Zuid-Limburg, Friesland en Groningen, is dat aandeel ook groot in de stedelijke regio’s Groot-Amsterdam en, in wat mindere mate, Midden-Utrecht. In de niet-stedelijke regio’s van de Randstad en de regio’s grenzend aan de Randstad in Gelderland en Noord-Brabant wonen juist relatief veel schoolverlaters die al in het begin van hun carrière hoofdzakelijk werkzaam zijn in een baan met een vast contract.

Deze notitie is onderdeel van het onderzoek ‘Regionale verschillen in werkzekerheid’ dat het PBL uitvoert in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre de kansen op werkzekerheid - dat wil zeggen het vinden en behouden van werk - regionaal verschillen. Dit wordt onderzocht voor 2 groepen: starters op de arbeidsmarkt en mensen die na werkloosheid weer aan de slag gaan. Voor beide groepen geldt dat hun werkzekerheid onder druk staat, alleen het moment waarop dit plaatsvindt in hun loopbaan verschilt. Dit deel van het onderzoek beschrijft het carrièreverloop van schoolverlaters uit de jaren 2006 en 2009. Een eerder verschenen notitie beschrijft de regionale verschillen in het carrièreverloop van alle WW-instromers in de jaren 2007-2009 die voorheen een substantiële baan hadden.