Publicaties

83 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Dit rapport zet uiteen hoe het PBL de monitoring van circulariteitsstrategieën uitvoert. Het rapport gaat zowel in op de conceptuele uitgangspunten en achtergronden van de zogenoemde R-ladder als op…
flessen, papier en blikjes

Global Resources Outlook 2024

Zonder nieuw beleid ligt het gebruik van grondstoffen 60 procent hoger in 2060 dan nu. Om doelen rond klimaat, biodiversiteit en vervuiling te halen is het belangrijk deze groei te beperken. Dit kan…

Kenmerken, voorraad en materiaalketens van de bouw

De gebouwde omgeving behoort tot de grootste materiaalvoorraden in de Nederlandse economie. Het materiaalgebruik van de bouw is ook één van de grootste materiaalstromen. Eén van de stappen om meer…

Beleidsmix voor de PET-keten in transitie

Plastics zoals PET zijn niet weg te denken uit onze samenleving, maar kennen nadelen in de vorm van klimaat- en milieubelasting. Voor de veelgebruikte PET-fles komen bijvoorbeeld broeikasgassen vrij…

Ruimte voor circulaire economie

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 betekent radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn belangrijke veranderingen nodig in…

Hoe 'circulair' zijn Nederlandse consumenten?

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 vergt radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn niet alleen duurzame…

Reflectie Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

In deze notitie reflecteert het PBL op verzoek van het Ministerie van IenW op de betekenis van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) voor de ambitie van het kabinet om in 2050…

Werkprogramma Monitoring en Sturing CE 2023-2024

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Om deze doelen te halen is…

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet eens in…

Hoe kan circulaire-economiebeleid bijdragen aan de klimaatdoelstelling?

Nederland heeft als doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Door efficiënter materiaalgebruik, hergebruik en recycling kan een circulaire economie bijdragen aan een wereldwijde…