Publicaties

217 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Klimaatverandering in de prijzen in 2022 met een doorkijk naar 2030

Eerder heeft het PBL in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade. Deze notitie geeft…

Abolishing fossil fuel subsidies: a brain teaser rather than a no-brainer

In the study “Abolishing fossil fuel subsidies: a brain teaser rather than a no-brainer” CPB and PBL conclude that the discussion on fossil fuel subsidies in the Netherlands focuses primarily on the…

Afschaffing fossiele-energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer

In de studie “Afschaffing fossiele-energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer” concluderen het PBL en CPB dat de discussie over fossiele subsidies nu vooral is gericht op de hoogte…

Werkwijzer Nationale Kosten

De Werkwijzer Nationale Kosten geeft aanbevelingen voor berekeningen van het nationalekostensaldo bij het PBL. Het doel van de werkwijzer is om de consistentie en transparantie van berekeningen van…

Klimaatverandering in de prijzen: actualisatie

In deze studie heeft het PBL voor 2018 in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade…

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2022

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the historical emissions of environmental pollutants from transport in the Netherlands. The…
Rapport

Klimaatverandering in de prijzen?

De studie “Klimaatverandering in de prijzen? - Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2018” laat zien wie in Nederland precies wat betaalt voor welke broeikasgasuitstoot en…

Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2019

This report documents the Netherlands' submission of its annual greenhouse gas emission inventory for 2021, in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on…

Kosten- en batenbegrippen in klimaatbeleid

Dit rapport, opgesteld door CPB en PBL, behandelt kosten- en batenbegrippen die worden toegepast bij berekeningen voor klimaatbeleid. Het rapport gaat in op de functies die de verschillende kosten…

De energie-investeringsaftrek: free riding binnen de perken

Subsidieregelingen zoals de Energie-Investeringsaftrek zijn niet altijd even effectief omdat er altijd gebruikers zijn die subsidie verkrijgen uit de regeling, maar die ook zonder subsidie wel…