Publicaties

205 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Reflectie op programma Van Afvalstof Naar Grondstof

Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft PBL gekeken of VANG hier voldoende aan bijdraagt. PBL constateert dat VANG inzet op doelen die relevant...

Meten om te weten

Het meten van de transitie naar een circulaire economie liep als een rode draad door de  bijeenkomst van de Kenniscommunity Circulaire Economie van het Veluweberaad, begin juli 2019. Zowel het Rijk als decentrale overheden timmeren aan de weg, zoveel werd duidelijk, maar hoe...

Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid

In lijn met de klimaatafspraken van Parijs streeft de Nederlandse regering naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Daarnaast lanceerde de regering in 2016 het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Om beide ambities te kunnen realiseren is een...

Balans van de Leefomgeving 2018

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 reflecteerden we op 20 jaar leefomgevingsbeleid en identificeerden we een aantal hardnekkige grote opgaven, zoals de enorme inspanningen die het...

Balans van de Leefomgeving 2016

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Daarnaast evalueert de Balans in hoeverre de leefomgevingskwaliteit die parlement en regering zich ten doel hebben gesteld, tijdig wordt bereikt.

Werkprogramma 2019

In het werkprogramma voor 2019 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2020

Met het voorgenomen onderzoek in zijn werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale...

Pagina's