Publicaties

205 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Werkprogramma 2018

In het werkprogramma voor 2018 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Balans van de Leefomgeving 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote leefomgevingsopgaven centraal: Klimaatverandering en energie, Landbouw, voedsel en natuur,...

Werkprogramma 2017

In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Werkprogramma monitoring en sturing CE 2020

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire...

Halveren van de Nederlandse voetafdruk

Het VN-panel voor biodiversiteit roept op tot het veranderen van de huidige manier van consumeren en produceren om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Het Kabinet heeft als reactie hierop het streefdoel geformuleerd om de ecologische voetafdruk van de...

Verkenning omgevingsopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

Het PBL ziet 6 belangrijke thema’s voor de komende Nationale Omgevingsvisie. Het Rijk wil met deze visie aparte plannen voor onder andere ruimte, milieu, bereikbaarheid en natuur vervangen. Dat biedt de kans om opgaven voor de fysieke leefomgeving voortaan in samenhang aan te...

Werkprogramma 2016

In het werkprogramma voor 2016 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Pagina's