Publicaties

345 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Mondiale trend van broeikasgasemissies 1970-2004

Uit recent onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) blijkt dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen door de mens sinds 1970 met 75% is gestegen. Deze trend wordt geschat op basis van internationale rapportages en statistieken. Deze cijfers zijn exclusief de...

MNP recensie van de film 'An inconvenient truth'

Vanaf 12 oktober draait de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore in de Nederlandse bioscopen. Vanuit wetenschappelijk standpunt schetst de film, op enkele kanttekeningen na, een redelijk volledig en afgewogen beeld van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en wat...

Audit WB21: Eerste analyse opgave wateroverlast regionaal watersysteem

Volgens de waterschappen kost het beperken of voorkomen van wateroverlast tot 2050 ons land naar schatting 2,5 miljard euro. Door de onderling grote verschillen in gehanteerde aannames en gemaakte keuzes, is het totaalbeeld van de opgave en de kosten echter niet eenduidig. De...

Pagina's