Publicaties

208 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de belemmeringen die initiatieven ondervinden en de aanbevelingen (PBL 2019). In dit...

Circulaire economie in kaart

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is. Met deze inventarisatie brengt PBL de circulaire economie in kaart. 

Fiscale vergroening en de auto van de zaak

Auto’s van de zaak zijn een factor van betekenis als het gaat om vergroening van de Nederlandse personenautomobiliteit. In deze studie is de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling geëvalueerd en zijn ontwikkelingen in de zakenautomarkt verkend, mede op basis van...

Pagina's