Aardappelakker en jachthaven in Hoeven, naast rivier De Mark, met op de achtergrond windmolens

PBL - Onafhankelijk onderzoek
voor een toekomstbestendig Nederland

PBL publiceert reflectie op Hoofdlijnenakkoord

Nieuws
De laan van Paleis Huis ten Bosch met in de verte het bordes voor de presentatie van het kabinet
Lees meer

PBL: Rijk en provincies moeten snel en vooral sámen ruimtelijke keuzes maken

Nieuws
Woningen aan stadsrand
Lees meer

Hitte, droogte en wateroverlast: gevolgen klimaatverandering vragen om versneld beleid

Nieuws
Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven
Lees meer

PBL-podcast: lessen uit de Vinex voor slimmere nieuwbouw

Podcast
Rij vrijstaande nieuwbouwhuizen in vinex wijk
Lees meer

Ook controversiële opties nodig voor klimaatneutraal Nederland in 2050

Nieuws
Bewegwijzeringsbord
Lees meer

Fors hogere CO2-heffing industrie reduceert emissies met enkele megatonnen; maatwerkafspraken lijken geschikter

Nieuws
Lees meer

Stikstof- en natuuraanpak toont vooruitgang richting 2030, maar doelen zijn buiten bereik

Nieuws
Foto van koeien in het Leijense Bos
Lees meer
Websites

Meer websites van het PBL

Recente publicaties

grondstoffen
materialen
recycling
productieketen
transitie
klimaatverandering
energietransitie
warmtetransitie
broeikasgassen
zon en wind
biodiversiteit
grondwater
oppervlaktewater
landbouw
luchtkwaliteit
woningbouw
woningmarkt
woonwijken
verhuizingen

Over het PBL

Het PBL doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.