Aardappelakker en jachthaven in Hoeven, naast rivier De Mark, met op de achtergrond windmolens

PBL - Onafhankelijk onderzoek
voor een toekomstbestendig Nederland

Fors hogere CO2-heffing industrie reduceert emissies met enkele megatonnen; maatwerkafspraken lijken geschikter

Nieuws
Lees meer

PBL en TNO: vergroten aanbod hernieuwbare brandstoffen cruciaal voor klimaatneutrale mobiliteit in 2050

Nieuws
Afbeelding van een wereldbol met diverse vervoersmiddelen eromheen
Lees meer

Klimaatdoel 2040 vraagt balans tussen rechtvaardigheid en haalbaarheid

Nieuws
Lees meer

Stikstof- en natuuraanpak toont vooruitgang richting 2030, maar doelen zijn buiten bereik

Nieuws
Foto van koeien in het Leijense Bos
Lees meer

Subsidievoorstellen Klimaatfonds lijken overwegend doelmatig en evenwichtig

Nieuws
Lees meer

Een effectiever Nationaal Programma Landelijk Gebied vergt prioritering door Rijk en provincies

Nieuws
Drone opname van een landbouwgebied bij Genemuiden
Lees meer

Verslag seminar ‘Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven’

Nieuws
Lees meer
Websites

Interessante PBL-websites

Recente publicaties

grondstoffen
materialen
recycling
productieketen
transitie
klimaatverandering
energietransitie
warmtetransitie
broeikasgassen
zon en wind
biodiversiteit
grondwater
oppervlaktewater
landbouw
luchtkwaliteit
woningbouw
woningmarkt
woonwijken
verhuizingen

Over het PBL

Het PBL doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.