Publicaties

16 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en voedsel-gerelateerde emissies zowel vanuit het oogpunt van productie als...

African food supply in perspective

The picture of Africa’s increasing dependence on imports and large-scale agricultural expansion to keep up its food supply needs nuancing. Domestic production increase was the dominant factor for food supply growth. Cross-country differences in food production trends and in...

Trends in Nederlandse voetafdrukken

Voetafdrukken bieden informatie over de gevolgen van Nederlandse consumptie voor de milieudruk in binnen- en buitenland. De koolstofvoetafdruk van Nederland nam licht toe in de periode 1995-2011. Hoewel het binnenlandse deel van de koolstofvoetafdruk kleiner werd, namen de...

Duurzame handelsketens onder de loep

In 2013 gaf het PBL een publicatie uit over duurzame handelsketens. Daarin werd een toename geconstateerd van de marktaandelen van duurzame hernieuwbare grondstoffen, zoals koffie, cacao, hout, vis, palmolie en soja. Deze publicatie was gebaseerd op verdiepende analyses van...

Nederlanders en duurzaam voedsel

Uit een enquête van het PBL blijkt dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking op de een of andere manier let op verduurzaming van het voedselsysteem. De motieven lopen uiteen.

Pagina's