Publicaties

84 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Actualisering landelijk mestoverschot 2003

Het landelijk mestoverschot ontstaat op grond van de verliesnormen van Minas in 2003, zoals beschreven in de Meststoffenwet. De meest waarschijnlijke schatting van het 'landelijk mestoverschot 2003' is 4 miljoen kg fosfaat met een bandbreedte van 0 tot 12 miljoen kg fosfaat....

MINAS en Milieu: Balans en Verkenning

Vanaf 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Hierbij wordt per bedrijf bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof wordt aan- en afgevoerd. Tussen deze aan- en afvoer van mineralen mag een vastgestelde marge zitten, de verliesnorm. Vanuit milieukundig en...

Pagina's