Publicaties

188 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2022

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the historical emissions of environmental pollutants from transport in the Netherlands. The…
Rapport

Reflectie op de leefomgevingsthema's in het coalitieakkoord 2021-2025

Met het uitbrengen van deze reflectie deelt het PBL een aantal aandachtspunten die bij de uitwerking van het coalitieakkoord wat betreft de leefomgevingsopgaven van belang kunnen zijn. De punten zijn…

De betekenis van meer thuiswerken voor mobiliteitsbeleid

De afgelopen anderhalf jaar heeft Nederland vanwege de coronapandemie meer ervaring opgedaan met thuiswerken. Maar leidt die ervaring ertoe dat de toekomstige balans tussen werken op kantoor en werken…

Waterstof tot nadenken

Nederland heeft in de Klimaatwet vastgelegd in 2050 (vrijwel) klimaatneutraal te willen zijn. Dit doel brengt een radicale energietransitie met zich mee; een opgave waarvoor binnen de sector…

Verkenning stedelijk personenverkeer in Nederland

De afgelopen decennia is het aantal inwoners in steden sterk toegenomen. Dit biedt uitdagingen en kansen voor gestelde doelen zoals het verbeteren of in stand houden van de bereikbaarheid…

De ontwikkeling van een nieuw landelijk personenautoparkmodel

Op verzoek van het ministerie van IenW wordt een nieuw landelijk personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit instrument kan op nationaal niveau de…

Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021

TNO en het PBL publiceren periodiek cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal…

Brede welvaart en mobiliteit

In deze notitie verkent het PBL wat het betekent als mobiliteit en mobiliteitsbeleid vanuit een bredewelvaartsperspectief worden beschouwd. Hieruit destilleren we zowel implicaties voor het…

Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken. In deze studie gaat het Planbureau voor de…

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands - 2021

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the historical emissions of environmental pollutants from transport in the Netherlands. The…